EGYHÁZI TÖRVÉNYEK
A Romániai Református Egyház Statútuma, Kánonja, Fegyelmi Szabályzata
Elfogadta a Romániai Református Egyház 2001. október 9-én Kolozsváron megnyílt Zsinata 6. ülésszakának 4. ülésén.