Hírek
Újévi ajánlat
Csűry István

Újévi ajánlat
„… mutassátok be az áldozatot.” (3Mózes 1, 2c.)
  

Mózes harmadik könyve az áldozó papság eligazítását foglalja írásba. Szabályozza a papi feladatokat, meghatározza az istentisztelet rendjét és a gyülekezet építésére is hasznos tanácsokat fogalmaz meg. Közli Isten tíz igéjét, amelyeket akár Isten nemzetének alkotmányaként is tisztelhetünk. Minket, a lelkészeket, a gyülekezet tagjait lát el tanácsokkal. 
   Az égőáldozat helyes bemutatásának előírásával foglalkozik a könyv első fejezete. Jól érzékelhető, hogy Isten eddig sem ragaszkodott ilyen áldozathoz, de ha már a nép kitart mellette, akkor legyen közös felelősség, és az Úrnak hozott kedves illatú áldozat közös érdek. Isten egymás mellé helyezi a papságot és az áldozattal érkező embereket. Az együttes egybehangolt szolgálat tetsző Istennek. Ezáltal megszűnik az esetlegesség, az istentisztelet méltóságteljes lesz, és a hibátlan áldozat nem nehezíti az áldozók lelkiismeretét. Az ősi hagyományok alapján idegen szokásokkal teli áldozat nemcsak külsőleg, hanem tartalmában is megújult a Mindenható szavára. Az áldozatot Isten sátorához vinni kell, majd kézzel érinteni, végül feláldozni. Az oltár közelében az áldozathozatal alkalmával a papok és a hívek közel lesznek Istenhez, és közelebb egymáshoz. Akkor és ma igen szükséges állapot!
   Bűnbánattal állapíthatjuk meg, hogy Isten rendteremtő munkáját gyakran elfelejtették elődeink, és rendre felejtjük el mi magunk is. Elmulasztott áldozati alkalmak, alkalmatlan áldozati ajándékok, jókedvet és önzetlen szívet hiányoló áldozat-bemutató szolgálat terheli a lelkiismeretünket. Az ember áldozata egyre inkább utálatos lett Urunk előtt. „Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom!” (És. 1, 13) Majd így folytatja kívánságát:”Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemeim elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát, és az özvegyek peres ügyét!” (És.1, 16-17) 
   Amikor a kiválasztott nép alkalmatlan lett teljesíteni a „mutassátok be az áldozatot”parancsát, akkor Isten újból közbelépett. Jézus Krisztus, mint egyetlen főpap bemutatta érettünk az egyetlen, megismételhetetlen és tökéletes áldozatot. Az áldozó főpap áldozat is lett értünk. Számtalan kudarcban elhalt áldozati kísérlettel nem sikerült az embereknek az, ami Krisztusnak egészen és páratlanul.  Isten kiengesztelése elégtételt követelt, áldozatot, amit a teremtmény nem tudott teljesíteni. Krisztus helyünkre lépett, mint ember közbenjáró áldozatra jelentkezett, és önmagát, mint áldozatot engedte a kereszten feláldoztatni. 
   Újévben érdemes átgondolni ezt a hatalmas utat, ami a lelkiismeret terhe alatt kikínlódott áldozatainktól indul és annyi sikertelen javító szándékon át végül is elérkezik a Golgotához. Legyen minden istentiszteletünk szívbéli tisztelgés az előtt, Aki áldozatát megigazulásunkért és az örökéletért hozta.

Nagyvárad, 2010. december 31.                                                                                                       

Csűry István püspök

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megvásárolható a 2019-es falinaptár
„Mind jöjjetek, örvendjetek!”
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Hamarosan megvásárolható a 2019-es Református Kalendárium
Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában
A 2018 őszi presbiterválasztások ütemterve
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat – Belényessonkolyos –Jánosfalva
Pályázati felhívás – Érendréd
Pályázati felhívás – Szilágyszér
XIII. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére
Pályázati felhívás kántori állás betöltésére
Egységbe fűzi a megosztott népet
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Pályázati felhívás
Könyvek a bihari reformáció történetéből
ÖNKÉNTES TOBORZÁS
Köszönet – Minority SafePack
Budapesten találkoznak Európa reformátusai
Húsvéti pásztorlevél
Húsvéti körlevél
Egyházkerületünk kiadásában megjelent könyvek
MEGHÍVÓ – Válts irányt! IKE Fesztivál
Gondolatok a vallási toleranciáról
Lelkésztovábbképző programfüzet 2018
Gyászjelentés
A vallásszabadság 450 éves évfordulóját ünneplik Erdélyben
Gyászjelentés
Elhunyt Tőkéczki László
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Albis
Karácsonyi körlevél
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Karácsonyi pásztorlevél
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK”
Egyházkerületi Kórustalálkozó
Református naptárak 2018-ra
MEGHÍVÓ
FELHÍVÁS
A Békés-Bánáti Egyházmegye utód-egyházmegyéinek V. Találkozója
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
F E L H Í V Á S
Ünnepség a Papp László Budapest Sportarénában
Fejlődik a missziói gyülekezet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon
Közös nyilatkozat
Ajándék padok a Lorántffy Református Gimnáziumnak
Koreai presbiteriánusok Nagyváradon
XII. Kántorképző Tanfolyam
A nyári gyermekmissziós program bemutatója
Isten nevét zengték
Re:formálj! – Elindult a regisztráció a Csillagpontra
Svájci látogatók egyházkerületünknél
Pünkösdi körlevél
Őrizték az ősi várat
A Csokonai Színház két előadását tekinthetjük meg a hétvégén
Megrendelhető pólók, kulcstartók, kitűzők, golyóstollak
Egyházzenei konferencia
A Reformáció 500. évében megjelent egyházkerületi kiadványok
Budapesten tanácskoztak az egyházvezetők
Az Esperesek Kollégiumának ülése
MEGJELENT – Zsigmond József: Gyertyaláng
Húsvéti körlevél
Húsvéti pásztorlevél 2017
Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
A jubileumi év zenei programjai
Konfirmációi emléklapok
A Haranszó márciusi 2. számának tartalmából (6/2017)
Református zarándoklat szervezése
Az én reformációm – alázattal szolgálni
Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért
A Harangszó márciusi első számából (5)
Egységünnep lesz Nagyváradon
Megrendelhető egyházkerületi térképek
Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők
A Harangszó második februári számából (4/2017)
Megrendelhető banner és emléktábla – 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ -megrendelhető zászlók
A Harangszó februári első számából (2017/3)
Felhívás - Pataki Boróka megsegítésére
A reformációi emlékév református megnyitója
Teljesen felújíthatják az ákosi műemlék templomot
A Magyar Kultúra Napján Budapest Szatmárra figyelt
Lelkésztovábbképzés 2017
A Harangszó második januári számából (2/2017)
Pályázat
A Nőszövetség elnökségi találkozója Biharfélegyházán
Imaheti füzet 2017
A Harangszó januári első számából (1/2017)
Mennyei látás karácsonykor
A Harangszó karácsonyi számából (23-24)
Karácsonyi körlevél
Körlevél
A Harangszó novemberi második számából (22)
Debrecenben tanácskozott a Generális Konvent elnöksége
PÁLYÁZAT
Könyvajánló – Magyar Református Korálkönyv
A Harangszó novemberi első számából (21)
Állandó kiállítás a váradi várban
Gyászjelentés
Meghívó az érendrédi gyülekezeti ház felavatására
Meghívó egyháztörténeti kiállításra
Meghívó – tanácskozás és megemlékezés 1956-ra
Az egyházkerületi választások eredménye
Ft. Csűry István a KRE régi-új püspöke
Álláshirdetés
Kisrégiós Hegyközi Presbitertalálkozó-képzés
Kövér László házelnök és Szász Jenő NSKI elnök látogatása
Megrendelhető a 2017-es Református Kalendárium
Meghívó egyházzenei konferenciára
Megrendelhető a 2017-es falinaptár
A Harangszó októberi első számából (19).
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel 2016
Békés-Bánáti találkozó Aradon
Végleges jelöltlista az egyházkerületi választásokra
Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek
Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója
A Harangszó második szeptemberi számából (18.)
Élő közvetítés a Lorántffyból
Nyilas Misi ösztönd