KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kre
A Szilágysomlyói Református Egyházmegyébe kebelezett LECSMÉRI Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szilágysomlyói Református Egyházmegyébe kebelezett LECSMÉRI Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.

Lélekszám: 210.

Temploma: felújított állapotban, fűtött.

Gyülekezeti terem, gyülekezeti konyha, lelkészi iroda: kívül-belül felújított állapotban.

Lelkészi lakás: 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra (mindez felújítva és központi fűtéssel ellátva). Rendelkezésre áll még pince, garázs és 70 ár kert.

Iskola: Óvoda helyben

            I-IV osztályos iskola helyben.

            I-VIII osztályos iskola Berettyószéplakon (3 km)

            Középiskola: Margittán (20 km) vagy Szilágysomlyón (25 km)

Lelkészi javadalmazás: besorolás szerinti fizetés. Ezenkívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek kifizetését is.

A lelkészi állásra minden lelkipásztor jelentkezhet, aki az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolsással rendelkezik, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. A presbitérium elsősorban 1-10 év szolgálati régiséggel rendelkező lelkipásztorok jelentkezését várja.

Jelentkezni lehet: 2022. május 22-ig, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál. A lelkészi állásra jelentkezők iratgyűjtője a Kánon „A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról” szóló IV. fejezet 25. paragrafusa szerinti iratokat kell tartalmazza.

Postacím: Bogdán Szabolcs-János, 457085, Crasna nr.2., Jud. Salaj
Telefon: 0787-899015, email: szabolcsbogdan@yahoo.com

Szilágysomlyó, 2022. április 22.

                                                                          Bogdán Szabolcs-János esperes