KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Iratterjesztés

Iratterjesztés

A kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők a KRE Igazgatótanácsi Hivatalában (Nagyvárad, Sulyok István utca 9 szám). 
A listán szereplő kiadványokat postán Emődi András levéltárosnál aemodi@gmail.com címen lehet megrendelni. 
Az egyházkerületi nyomda által készített nyomtatványokat (emléklapokat, nyugtatömböket, anyakönyveket)  Wagner Erik tanácsosnál (wagner.erik@yahoo.com) lehet megrendelni. 

KIADVÁNY CÍMEÁR (RON)
Balázs Ferenc: Bejárom… A rög alatt. Bp., 1999. 15
Beeke, J. W.: Mit tanít a Biblia? Segédeszköz gyerm.I. Zilah, 2012.5
Beszélő kövek. 70 éve épült az egyházkerületi székház. Nv., 2006.5
Bibliai történetek gyerekeknek. Bp., 2021.50
Bojtor István: Homiletika. Sárospatak, 2017.10
City Bible. (Kisméretű zsebbiblia). 
Családi áhitatok a Bibliával90
Csernák B.: A református egyház Nagyváradon 1557-1660. Nv., 1992.10
Csodás percek Istennel 1-4. Sibiu, 2016.10
Csűry István: A békesség kötelékében. Nv., 2020.35
Csűry István: Célra igazító jegyzetek. Nv., 2014 (2017).15
Csűry István: To all who received him. Nv., 2017.40
Egy falu a Szilágyságban. Völcsök története. Nv., 2015.15
Egyházm. vagyonösszeírásai 1809 (Békés Bihar…) Debr., 2016.15
Egyházm. vagyonösszeírásai 1809 (Máramaros…) Debr., 2017.15
Együtt az asztal körül40
Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom… Nv., 2004.5
Eszenyeiné Széles Mária: Ige és történelem… Nv., 2002.5
Ércnél maradandóbb. A KRE kitüntetettjei… Nv., 2003.5
Az Érmelléki Ref. Egyházm. templomai. Udvarhely, 2017.35
Érmelléki traktus… 1823. Debr., 2018.20
Kováts L.: Hallelujah! Evangéliumi énekek gyűjteménye (reprint)25
Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében. Bp., 2016.10
Horváth István: Jézus Krisztus… Prédikációk.II. Nv., 2003.15
Hozsánna! Imádságok gyermekeknek.25
Istennel a hazáért és a szabadságért. (Jubileumi Rákóczi évek) Nv., 2005.5
Járay István: Édesapám naplója. Nv., 2004.10
Játékosan a Bibliáról60
Kálvin J.: Az első Korinthusi levél magyarázata. Bp., 2015. (Ref. Egyh. Kvt.)35
Kálvin J.: Evangéliumi harmónia I-III. Bp., 2020. (Ref. Egyh. Kvt.)80
Kálvin J.: Galata, az Efezusi… levelek magyarázata I-II. Bp., 2016. (Ref. Egyh. Kvt.)40
Kálvin J.: Institutio. A keresztyény vallás rendszere I-II. Bp., 2014. (Ref. Egyh. Kvt.)70
Kálvin J.: A katolikus levelek magyarázata. Bp., 2013. (Ref. Egyh. Kvt.)25
Kálvin J.: A második Korinthusi levél magyarázata. Bp., 2015. (Ref. Egyh. Kvt.)25
Kálvin J.: A pásztori levelek és a Filemonhoz írt levél magyarázata. Bp., 2012. (REK)20
Keresztesi József: Új teremtett állat… (prédikáció 1784). Nv. 2014.10
Kérjetek és adatik néktek. Imakönyv. Nv., 2009.10
Kozma Zsolt: Állj elő az igével. Kv., 2002.25
Kozma Zsolt: Hagyomány és időszerűség. Kv., 2002.25
Kozma Zsolt: Másképpen van megírva. Kv., 2007.25
Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés Kv., 2001.25
Kozma Zsolt: Szavak az igéből. Kv., 2003.25
Középkori templomok útja. Művészet… a Felső-Tisza-vidéken. Nv.-Nyíregyh., 2014.-
Középkori templomok útja. Örökségtúra… Nyíregyháza, 2014.-
KRE 100. Tanulmányok. Nv., 2020.40
Mártírok százada. '56 és a XX. század … lelkészvértanúi. Bp., 2017.10
A Második Helvét Hitvallás / Confessio Helvetica Posterior. Bp., 2017.30
„Megtaláltuk a Messiást!” Konfirmációi olvasókönyv. Bp., 1991.5
Melius Juhász Péter: A Szent Jób könyvének… fordítása 1565. (hasonmás). Debr., 2008.50
Molnár János: A KRE története 1920-1942. Nv. 1999.10
Molnár János: Zakariás próféta könyvének magyarázata. Kv., 1998.25
Müller Dezső: Harangkehely (versek). Nv., 2017.5
A Nagybányai Ref. Egyházm. templomai. Udvarhely, 2017.35
Németh László: A minőség forradalma III-IV. Bp., 1999.40
Partiumi Református Kincsestár. 1996. (magyar, román, angol, német ny.)5
Pálfi J.: „Uraim...” Sulyok István kismonográfia. Nv., 2021.40
Petőfi koltói versei, Koltó 202320
Pécsi L. Dániel: A KRE címerei. Nv., 2021.100
Protestáns hősök. (Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből 3.)25
Pusztai János: Önéletrajz. Bp., 1999.20
A reformáció kezdetei a KRE-ben. Nv., 2017.20
Református Kalendárium 2022. Nv.-
Révész Imre: Vallomások. Bp., 1990.5
Sebestyén-Zsilli János: „Mindig feléd...“ Tanulmányok. Nv., 2018.18
Sinka István: Kadocsa, merre vagy? Bp., 1997.20
Sinka István: Nagy útakról hazatérve I-II. Bp., 1993.40
Steinhardt Nicolae: Napló a boldogságról. Kv., 2007.25
Szabó Ferenc: Könnyű írás az életemről. Nv., 2018.15
Szatmáry Ferenc: A KRE székházperének... története. Nv., 2012.10
Szép Erdélyünk. II. (Göncz J.-Bognár B.). 80
Szól az Ige. Református igehírdetések Nagyváradon. Nv., 2017.15
A Temesvári Ref. Egyházm. templomai. Udvarhely, 2017.35
Técsi-Illyés: Erdély legszebb városai és főterei.40
Técsi-Illyés: Erdélyi várak és erődtemplomok40
Técsi-Illyés: Igéző Erdély. 2018.80
Técsi-Illyés: Örök Erdély. 2018.80
Tibori János: Levéltári források a KRE történetéhez. Debrecen, 2001.10
Tiszántúli ref. lelkész-önéletrajzok 1942-1944. I-II. Debr.-Nv., 2016.20
Tőkés István: A Második Helvét Hitvallás. Nv., 2002.5
Tőkés István: A Második Helvét Hitvallás magyarázata. Nv., 2006.25
Tőkés István: Az ajtó előtt állok és zörgetek. Nv., 1997.10
Tőkés István: Egyet kérek az Úrtól. Nv., 2003.15
Tőkés István: Református keresztény tanítás. Nv., 2009.10
Újszövetség 1. Bp., 1998.-
Újszövetség 2. Bp., 1998.-
Újszövetség 4. Bp., 1998.-
Vetési László: Ne csüggedj el, kicsiny sereg. Kv., 2002.15
A Zilahi Ref. Egyházm. templomai. Udvarhely, 2017.35
Zsigmond József: Gyertyaláng. Nv., 2017.20
Zsigmond József: Ímé, az ajtó előtt állok… Prédikációk. Nv., 2008.20

 

KIADVÁNY CÍMEÁR (RON)
A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendtartása. (Ágenda). Kv., 2019.

60

Magyar Református Korálkönyv. Nv., 2016.

120

Magyar Református Énekeskönyv (nagy, kemény, fekete.aranyozott) Kv., 2013. 

35

Magyar Református Énekeskönyv (kicsi, kemény, fekete.aranyozott) Kv., 2008.

25

A Romániai Református Egyház Törvénytára. Kv., 2018.

20

Konfirmációi előkészítő. Kis Káté. Heidelbergi Káté Nv., 2021.

10

  
BIBLIÁK 
Biblia RÚF (közepes, karton, piros-fehér). Bp., 2020.

50

Biblia Standard Károli (kicsi-közepes, kemény, fekete-aranyozott). Bp., 2018.

70

Biblia RÚF (közepes, kemény, bordó). Bp., 2019.

80

Biblia RÚF (közepes, varrott puha, kétszínű: türkiz-narancs v. szürke-bordó. Bp., 2014.

 

 

 

100

Biblia RÚF (közepes, vászon, bordó). Bp., 2014.

90

Biblia RÚF Konkordanciával (közepes, kemény, vászon kék). Bp., 2017.

95

Biblia RÚF (nagy, karton, fehér-türkiz). Bp., 2020.

70

Biblia RÚF (közepes, karton, fehér-türkiz). Bp.50
Biblia RÚF (nagy, kemény, fekete-sötétkék). Bp., 2017, 2020.

90

Biblia RÚF magyarázó jegyz. (nagy, kemény, vászon, fekete-türk-zöld) Bp., 2018.

140

Biblia revideált Károli (nagy, kemény, fekete-aranyozott). Bp., 2021.

110

Biblia revideált Károli (nagy, kemény, családi, fekete-aranyozott)140
Biblia RÚF (közepes, kemény, kék-sötétkék). Bp., 2021.90
Biblia RÚF (közepes, vászon, kék). Bp., 2019.90
Noul Testament / Újtestamentum (kicsi-közepes, kemény). Bp., 1998.-
Kis káté3 lej