KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386

Levéltár

Levéltáros: Emődi András

Elérhetőség:

Telefon: 0743-181698, email: aemodi@gmail.com
 

DIGITALIZÁLT NYOMTATOTT FORRÁSAINK


Az alábbiakban a levéltárunk közreműködésével és annak kiadásában megjelent kötetek, illetve az időszakos és állandó kiállításaink anyaga tekinthető meg.