KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 június 20.

Pályázat

Pályázat
Az Érdengeleg-Irinyi Református Társegyházközség presbitériumai pályázatot hirdetnek a közösen fenntartandó megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül a Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett Érdengeleg-Irinyi Református Társegyházközség presbitériumai pályázatot hirdetnek a közösen fenntartandó megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Teljes lélekszám: Érdengelegen 107, Irinyben 228, valamint az ide tartozó Mezőterem leányegyházközségben 28, összesen 363 lélek.

A választók névjegyzéke szerinti lélekszám: 304 (a három gyülekezetben összesen).

Templomok: Érdengelegen kívül-belül jó állapotban, Irinyben úgyszintén. Mezőteremen a Német Demokrata Fórum termét használják istentiszteleti célokra, épülőben van a Magyar Megmaradás Háza, mely egyúttal a kis mezőteremi közösség temploma is lenne.

Lelkészi lakás: Irinyben rendben, belül felújított állapotban, fűtése központi fáskazánnal. Érdengelegen kívül-belül jó állapotban, fűtés cserépkályhákkal.

Gyülekezeti ház: Irinyben van, felújításra szorul, Érdengelegen nincs.

Temetői ravatalozó: Irinyben van, Dengelegen is van, mindkettő új építésű.

Földterületek: Irinyben 8,5 hektár szántóföld, Érdengelegen 11 hektár szántóföld, 18 hektár legelő. Irinyben 0.5 hektár jövedelme a lelkipásztoré.

Iskola: Irinyben magyar nyelvű óvoda, iskola egészen 8. osztályig van, Érdengelegen már nincs magyar nyelvű oktatás. Liceumban magyar nyelven tanulni legközelebb Nagykárolyban lehet.

A presbitérium elvárása a lelkipásztor irányába: Kánon szerint. A presbitérium olyan 1-15 szolgálati évvel rendelkező lelkipásztor jelentkezését várja, aki rendelkezik az első és második lelkészképesítő vizsgával, valamint felszentelési igazolással, továbbá nincsen fegyelmi eljárás alatt. Lelkészi javadalmazás besorolás szerint. Ezen kívül a gyülekezet vállalja a rezsiköltségek 100%-os térítését is. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

Postacím: Protopopiatul Reformat  Carei, str. Rákóczi Ferenc nr.14, mun. Carei, jud. Satu Mare, cod postal 445100. Hivatali telefon:  0261-865706, e-mail: esperesihivatal@yahoo.com. Tolnay István esperes telefonja: 0743 689614.

Pályázati határidő: 2023. július 19 szerda d.u. 3 óra.