KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 június 28.

20 éves a Sámuel Ház

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök.
20 éves a Sámuel Ház

Amint a Prédikátor 3:1-4-ben elhangzik: „Mindennek rendelt ideje van…ideje van a sírásnak és ideje van a nevetésnek”, így érkezett el az öröm pillanata 2023 június 24-én, amikor a micskei Sámuel Ház fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük.

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, ahová 18:00 órára várták a meghívott vendégeket, akiket a bentlakás kicsi lakói és munkatársai fogadtak. A felcsendülő zsoltárok és énekek, a hirdetett ige és a gyermekek szolgálata mind egy közös gondolat köré fonódott össze, amely az ünnepség célja is volt egyben – ez pedig a hála. A 100. zsoltár üzenetét Ft. Bogdán Szabolcs püspök úr tolmácsolta, kinek mélyreható szavai az örömről, Isten nagyságáról és a hálaadásról sokáig visszhangoznak még füleinkben, de legfőképp lelkünkben, erőt adva így munkánk folytatására. Barabás Attila helyi református lelkipásztor köszöntő szavai után, a Sámuel ház gyermekeinek szolgálta következett.

Az istentiszteletet követően, a meghívott vendégeket ünnepi vacsorára várták a helyi kultúrotthonba. A rendezvény házigazdái, a Bertalan házaspár, Lajos és Csilla köszöntötték az egyházi és világi méltóságokat/személyeket, külföldi és hazai támogatókat, barátokat, régi munkatársakat, a Sámuel Ház egykori és jelenlegi lakóit, akik közül, Illyés Tamás, főjegyző, Bíró Rozália, képviselő asszony, Szabó Ödön, képviselő úr, a Holland támogatók részéről Dick Klein, a HOE alapítvány részéről Jannemarie Breen, valamint a német támogatók részéről Michael Nagel köszöntötték a vendégeket és osztották meg velük ünnepi gondolataikat. Itt szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat az elmúlt 20 évben nyújtott töretlen segítségért, valamint az ünnepségen átadott nagylelkű adományokért a református egyházmegyének és a külföldi támogatóinknak, tudva azt, hogy: „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. Az este folyamán, a Sámuel Ház gyermekei énekekkel és táncokkal lepték meg a kedves vendégeket, így téve még emlékezetesebbé az eseményt.

Az ünnepséget, teljes egészében, a vidámság és az öröm jellemezte. Az elmúlt 20 évre visszatekintve és látva a vendégek és a gyermekek igazi, tiszta mosolyát, csakis Istené legyen a hála és a dicsőség.