KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 június 30.

Kívül-belül megszépült az amaci templom

A felújítás nyomán, Istennek legyen hála, teljesen megújult a református templom.
Kívül-belül megszépült az amaci templom

2010 novemberében, a gyülekezetbe érkezésemkor, egy jó állapotban lévő templomot vettem át. A gyülekezet nagy munkát tudott a háta mögött: a 2000-es évek elején a templom falainak a vízszintes szigetelését megoldották, és a templomot kívül-belül felújították.

A felújítás alkalmával helyükről elmozdított padok és Mózes-szék annyira rossz állapotban volt, hogy a felújítás után nem tették vissza a helyükre. Átmenetileg, a templomba, máshonnan kiselejtezett padok kerültek. Ezeknek mellvédjük nem is volt. Érthető, hogy a gyülekezet új templompadokat szeretett volna az átmenetiek helyébe. A templom két karzata is felújításra szorult, a nyílászárók pedig cserére.

2015-ben a karzat felújítását a gyülekezet önerőből meg is valósította. 2018-ban pedig a Román Kormány Vallásügyi Államtitkárságának anyagi támogatásával és jelentős gyülekezeti hozzájárulással, sikerült a templombelsőt teljesen felújítani: az elektromos hálózatot teljesen kicseréltetni, a templom régi ablakait új, hőszigetelt, fakeretes ablakokra cseréltetni, illetve a falakat és a mennyezetet is teljes felújíttatni.

2021-ben nagy öröm érte a gyülekezetet, amikor a Magyar Templomfelújítási Programon belül, a budapesti Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága jóváhagyta a gyülekezet 15 millió forintos, az amaci református templom felújítására benyújtott, EEÖR-KP-1-2021/1-000992 számú pályázatát, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő vett át.

A támogatásból, 2021-ben, új templomi bútorzat, az eredeti padok mintájára készült templompadok és papiszék került az ideiglenesen használt padok és Mózes-szék helyére, a gyülekezet örömére. Az új bútorzattal a templom visszanyerte eredeti, népies, magyaros jellegét.

A projekt megvalósításának második évében, 2022-ben, megújult a teljes templomkülső, a támogatás mellett, jelentős gyülekezeti hozzájárulással. A külsőfelújítás során kijavíttattuk és lefestettettük a templom toronysisakját, a templomhajó bádoglemez tetőjét, a homlokzat új vakolatot és díszítőelemeket, a bejárat pedig új tölgyfaajtókat kapott, kicseréltük a toronyban a zsalugátereket, az ereszcsatorna lefolyóit, az esővíz elvezetését megoldottuk és a templom körül járdát öntettünk. Az amaci templom külsőleg teljesen megújult.

A templomban fellelhető összes asztalosmunka Süveg Levente kismajtényi magánvállalkozó műhelyének a munkáját dicséri, a külső és belső kőművesmunka pedig a szatmárnémeti Csetnek Attila kisvállalkozó ill. testvérének, a sárközújlaki Csetnek Miklósnak a keze munkáját. A villamoshálózat cseréjét, a belső felújítás alkalmával, a szatmárnémeti Erdei Péter villamosmérnök cégje végezte. Ezúton is köszönjük odaadó munkájukat.

A felújítás nyomán, Istennek legyen hála, szépen megújult az amaci református templom. Most, településünk egyik legimpozánsabb épülete. Templomunk, mint minden más templom, akkor igazán szép, amikor megtölti az Istent dicsőítő gyülekezet.

Az amaci református templom Isten házához illően, megszépülve, várja építésének 200. évfordulóját, mely - Deo volente - 2027-ben lesz. Istené a dicsőség, aki gondot viselt itt élő népére az elmúlt kétszáz év alatt, és hitünk szerint ezután is velük marad.

Ez a templomfelújítás jelentős esemény ennek a gyülekezetnek az életében. Isten iránti hálájukat a szeptember 17-re tervezett ünnepi istentiszteleten kívánják kifejezni a Mindenség és az Anyaszentegyház Urának.

Az amaci református templom bejárata fölött Luther zsoltárparafrázisának kezdő sora olvasható: ERŐS VÁRUNK NÉKÜNK AZ ISTEN. Az elmúlt időszakban megtapasztaltuk e szavak igaz voltát, és megerősödtünk Istenbe vetett hitünkben. Templomépítő eleinkkel együtt valljuk: Valóban erős várunk nekünk Isten.

Keresztúri Erzsébet, amaci lelkész