KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 augusztus 8.

Elhunyt Kozma Zsolt

A feltámadásba vetett hittel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és nagyra becsült teológiai tanárunk, Kozma Zsolt, életének 89. esztendejében augusztus 5-én elment a minden élők útján.
Elhunyt Kozma Zsolt

Kozma Zsolt Árpástón született 1935. február 19-én. Édesapja, Kozma Tibor református lelkipásztor, későbbi teológiai tanár. Édesanyja Palkó Judit, zongoratanárnő. Zilahon konfirmált 1948-ban. 1951-ben az egykori Kolozsvári Református Kollégiumba került, ahol 1952-ben érettségizett. Még ebben az évben, augusztus 21-én a kommunista rendszer elleni szervezkedései miatt letartóztatták, majd 1953 márciusában öt év szabadságvesztésre ítélték. Előbb a jilavai börtönbe, majd a Duna-Fekete-tenger-csatornához került. 1954 szeptemberében szabadult. 

1966-ban nősült, feleségül vette a backamadarasi református lelkipásztor Kali István lányát, Gyöngyvért, akitől négy gyermekük született. A teológiai alapképzés lezárása után, 1958-ban a Kolozsvári Belvárosi Református Egyházközség segédlelkipásztora lett, ahonnan egy év múlva Dávid Gyula püspökhelyettes a mezőségi Magyarszovátra helyezte át. 

1960-ban kezdte el magyarszováti lelkészi szolgálatát. Nem sokkal ezután hat hónapra katonai munkatáborba, illetve egy hónapra az egykori Securitate fogságába került. 1961-től 17 évig a magyarszováti gyülekezet megválasztott lelkipásztora volt. Két év után, 1976-tól lett annak főállású tanára. Mintegy harmincéves teológiai tanári pályafutása alatt több tantárgyat is tanított, némelyeket ideiglenes jelleggel: bibliai nyelvek, ószövetségi bibliaismeret, katechétika, pojmenika, liturgika, ekléziasztika, statútum, teológiai enciklopédia, ének, német nyelv. De szaktárgyának az ószövetségi tudományokat tekintette. Ebből írta alapvizsgadolgozatát (1956), szakvizsgadolgozatát (1958), magiszteri dolgozatát (1960) és doktori dolgozatát is (1974).

A könyvei között megjelennek az egykori egyetemi jegyzetek, a kurzusok előtt tartott közkedvelt, rövid írásmagyarázatainak átdolgozott változatai, de vannak monográfiák, prédikációs kötetek, szakszótárak és bibliográfiák is.

Istennek adunk hálát életének gazdag gyümölcseiért!

A KREK Vezetőtanácsa