KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 szeptember 4.

Hálaadó istentisztelet Hiripen

A gyülekezet 2023. szeptember 3-án délután ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek, hogy megsegítette őket a templom felújításában.
Hálaadó istentisztelet Hiripen

A mindössze százhúsz lelket számláló, de templomához ragaszkodó hiripi gyülekezetnek sikerült az elmúlt tíz év alatt (nem kevés anyagi áldozat árán és a jelentős anyagi támogatásoknak köszönhetően) szeretett templomát teljesen felújítania. A díszesen faragott kő szószékkosarat és a festett fa szószékkoronát sikerült szakszerűen restaurálni, emellett az orgona teljes felújítását is elvégezték, a karzatok mellvédjeinek festett mintáit is kijavíttatták. A szakszerű restaurálás felszínre hozta a régi mintákat és színeket, így a hiripi református templom eredeti szépségének egy újabb részletét állíttattuk helyre.  A gyülekezet 2023. szeptember 3-án délután ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek, hogy megsegítette őket ebben a munkájukban. Igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök. (Fotók: Torkos Márk Erik/KREK)