KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 október 28.

Pályázat - kántori állás Zoványon - új határidő

Pályázat - kántori állás Zoványon - új határidő
A Somlyói Református Egyházmegyébe kebelezett Szilágyzoványi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére

 az alábbiak szerint:
-egész normás kántori állás,
-követelmények: vasárnapi, bűnbánati, hétköznapi és ünnepi istentiszteleteken az énekek vezetése orgonakísérettel, a gyülekezeti kórus vezetése, a bibliaórákon az éneklés vezetése, vallásórás és kátéórás gyerekeknek énektanítás, temetéseken való részvétel, illetve a kántori munkakörhöz tartozó szolgálatok,
-előnyt jelent további hangszerek ismerete, és esetlegesen azok tanítása gyerekeknek,
-szolgálati lakást biztosítunk,
-javadalmazás: megegyezés szerint.

Pályázási határidő: 2024. április 30.