KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 november 10.

Közéleti fórum Krasznán

Immár hagyományosnak tekinthető, hogy egyházkerületünk évről évre közéleti fórumot szervez, amelyen a királyhágómelléki református lelkipásztorok és a partiumi magyarok által választott elöljárók, képviselők megvitathatják közösségünk legégetőbb kérdéseit.
Közéleti fórum Krasznán

Az idei találkozóra november 10-én került sor Krasznán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A fórumnak, amelyen közel négyszázan vettek részt, a 2022-ben lezajlott népszámlálás kiértékelése adta az apropóját. Az együttlét Bogdán Szabolcs János püspök igehirdetésével kezdődött, aki a Lukács evangéliuma 12,32 alapján ("Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot") kihangsúlyozta: csakis akkor maradhatunk meg, ha kősziklára építünk, és ez a szikla Krisztus. Isten megtartó kegyelmének adhatunk hálát, mert miközben sokan csak siránkoznak, hogy kevesen vagyunk, gyengék vagyunk, elfelejtik a legfontosabbat: azt, hogy vagyunk, és Isten feladatot ad nekünk. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök általános tájékoztatójában beszélt az általános demográfiai csökkenésről, mindenekelőtt a fiatalok elvándorlásáról. Egyfajta eredménynek nevezte, hogy nem azért vándorolnak el a fiatalok, mert veszélyben érzik magyarságukat, hanem főleg a jobb megélhetés, a nagyobb anyagi biztonság vonzza őket. 

Az elnök a jövő évben sorra kerülő választások fontosságára is figyelmeztetett. A legelső megmérettetésre az európai parlamenti választásokon kerül sor. Ez a több, mint egymilliós erdélyi magyarságunk számára nagy erőpróba. Nagy a veszélye annak, hogy a választásokon az olyan demagóg pártok törnek előre, mint az AUR. Ezért komolyan kell vennünk az előttünk álló négy választást, hogy ne szűnjön meg a magyar képviselet sem az önkormányzatokban, sem a parlamentben, mert mindenki a maga politikai közösségét képviseli, ezért a többi pártra nem sokat számíthatunk. 

Látjuk azt is, hogy amióta az RMDSZ-t kiszorították a kormányból, egyik rossz intézkedés követi a másikat. Szinte bohózatba illő, de az emberek már nem nevetnek, inkább dühösek az átgondolatlan politika miatt. 

Szabó Ödön képviselő (RMDSZ), a fórum moderátora hozzátette, hogy vannak Európában sokkal kisebb népek, mint az erdélyi magyarság, akiknek alanyi jogon képviseletük van az Európai Parlamentben (mint a félmilliós Málta vagy a kicsivel nagyobb Luxemburg), nekünk azért a két helyért is keményen meg kell küzdenünk.

Az egybegyűlteket Kovács István krasznai polgármester köszöntötte, aki elmondta: mivel korábban lelkipásztora, majd polgármestere volt a krasznai közösségnek, tökéletesen tisztában van azzal, hogy mindkét oldalon nagyon keményen helyt kell állni, és van munka elég. Olyan emberekre van szükség, akik vállalják a munkát és nem riadnak vissza a teherhordozástól. 

A 2022-es népszámlálási adatokat Barna Gergő szociológus elemezte, felfedve az ellentmondásokat és a számok mögött rejlő rideg valóságot. A népszámlálási adatokból kiderül az is, hogy a reformátusok többségben vannak az erdélyi-partiumi magyarságban többi felekezethez képest, hiszen a közel kétszer akkora római katolikus közösség mintegy fele román ajkúnak vallotta magát. Szó esett arról is, hogy a népszámlálást fejetlenség és rossz szervezés jellemezte. 

Az előadás után Dénes István Lukács egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettes reflektált a népszámlálási adatokra. Beszédét egy anekdotával vezette fel, miszerint a süllyedő Titanicon a zenészek közül egy odasúgja a társának, hogy süllyed a hajó, mire az így válaszol: “mit érdekel, nem a tiéd!” Mi nem lehetünk közömbösek, mert egy csónakban evezünk. Komolyan kell vennünk az előttünk álló feladatokat, felelősek vagyunk egymásért, mert az nem vigasztaló, hogy a többi felekezet vagy a többi etnikum is fogy. 

Cseke Attila szenátor, korábbi miniszter a küszöbön álló adminisztratív reformra hívta fel a figyelmet. Nagy a veszélye annak, hogy a megyéket úgy vonják össze új adminisztratív egységekbe, hogy az a magyar közösségünk számára káros lesz, és egyszerűen nem lesz képviseletünk megyei, önkormányzati szinten. Bár tagadhatatlan, hogy a kommunizmusból ránk maradt renden módosítani lehet és kell is, a tervezett összevonások nem igazán átgondoltak, és ha közösségünk képviselői nem lesznek ott, amikor a végső döntések megszületnek, nagy kárt okozhatnak az új rend kiötlői. Azt azonban tudnunk kell, hogy az átszervezés egy emberöltőre meghatározza majd sorsunkat, mint ahogy a legutóbbi adminisztrációs reform is az elmúlt 55 évet meghatározta. 

Ezt követően a fórum résztvevői kérdéseket tehettek fel. 

Végezetül a fórum résztvevői a következő nyilatkozatot fogadták el:

NYILATKOZAT

Mi, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közéleti fórumán résztvevő lelkipásztorok és politikusok, egyházi és világi elöljárók, a 2022-es népszámlálási adatok eredményét szem előtt tartva szükségesnek érezzük hangsúlyozni, hogy erdélyi-partiumi magyarságunk csakis akkor maradhat meg szülőföldjén önazonosságát megőrizve, ha ÖSSZEFOGUNK, egymás tevékenységét szüntelenül erősítjük és támogatjuk. Ennek fényében arra buzdítjuk híveinket, hogy őrizzék meg közösségeink érdekérvényesítő erejét, a szavazófülkében mindenkor támogatva azokat, akik népünk javát szolgálják.

A találkozó ünnepi ebéddel zárult. Köszönjük a krasznaiak vendáglátó szeretetét, és Isten áldását kérjük mindazokra, akik a mai napon együtt gondolkodtak és imádkoztak erdélyi-partiumi magyar nemzeti közösségünkért. 

Wagner Erik

Fotó: Torkos Márk Erik/KREK