KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 január 23.

Pályázati felhívás - Pusztaújlak

Pályázati felhívás - Pusztaújlak
A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett 233 lelket számláló Pusztaújlaki Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.

     A gyülekezet besorolás szerinti fizetést, jó állapotban lévő 3 szobás központi fűtéses parókiát, ezenkívül ugyan ebben az épületben van 2 vendégszoba is külön fürdőszobával, valamint 40 ár kertet biztosít a lelkipásztornak és családjának és biztosítja a fűtéshez szükséges tűzifát. Az egyházközség felújítás alatt lévő templommal, új gyülekezeti teremmel és 14,79 ha szántó, 10 ha legelő, 2,15 ha erdővel rendelkezik.

      Helyben nincs magyar iskola, de 3 km-re Mezőtelegden a községközpontban, van magyar óvoda és I-VIII. osztályos magyar iskola, valamint iskolabusz jár Örvéndről is, ahol szintén magyar óvoda és I-VIII. osztályos magyar iskola működik.

    A lelkészi állásra minden lelkipásztor jelentkezhet, aki az első és második lelkészképesítő vizsgával és felszentelési igazolással rendelkezik. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a 2007. évi Zsinati végzés a lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról szóló jogszabály IV. fejezete 25. paragrafusa tartalmazza.

     Jelentkezni lehet 2024. március 1-ig a Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál, Nagyváradon a Súlyok István utca 9.szám alatt. 

Tel. 0359451949, 0745707818.

                                                                                 Filep Attila Csaba esperes