KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 április 13.

Pályázat

Pályázat
Az Arad-Mosóczi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Aradi Református Egyházmegyébe kebelezett, 330 lelket (németszentpéteri szórvánnyal együtt) számláló Arad-Mosóczi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. 

A gyülekezethez tartozik az Aradtól 35 km-re fekvő Németszentpéteren megszervezett szórványgyülekezet, újonnan épült templommal.

Az Arad-Mosóczi gyülekezetnek kívül és belül felújított új temploma van.

 • Az 1992-ben épült parókia jó állapotban van. Rendelkezik 4 szobával, irodával, fürdőszobával, konyhával, pincével, melléképületekkel.
 • A templom és parókia udvarán kántori lakás is van, valamint egy 2 emeletes gyülekezeti ház, mely konferencia-központként és ifjúsági házként működik, konyhával felszerelve, 8 vendégszobával.
 • A gyülekezet tulajdonát képezi az Aradtól 30 km-re levő Kladován egy 0,45 hektáros gyülekezeti tábor vendégházzal.
 • A gyülekezet tulajdonát képezi még egy 9 személyes Opel Vivaro kisbusz.
 • Helyben, a mosóczi városrészben 1-4. osztályos összevont (osztatlan) magyar tagozat működik, Arad belvárosában pedig 8 osztályos magyar tannyelvű általános iskola és líceum valamint magyar nyelvű bölcsőde.
 • A kántori szolgálatot egész normás szakképzett kántor végzi.
 • Lelkész javadalmazása: besorolás szerint. (maximum 25 év régiség II. fokozat)
 • A gyülekezet magyarországi és holland testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápol.
 • A jelentkező lelkipásztornál elvárás a kétnyelvű (magyar és román) igehirdetési szolgálat temetések, virrasztók és bibliaórák alkalmával.
 • További elvárások: beteglátogatás úrvacsorai szolgálattal, nyári táborok vezetése és szervezése, ifjúsági és gyermekbibliaórák szervezése, női-férfi bibliaórák, házi bibliaórás csoportok vezetése.

Pályázhatnak:

 1. Mindazon lelkipásztorok, akik a második lelkészképesítő vizsga oklevelével rendelkeznek. 
 2. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a: Zsinati Jogszabályok és határozatok 2007. évi I. Jogszabály, A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról 25 § tartalmazza.

Pályázati határidő: 2024. május 12.

A pályázatokat az Aradi Református Egyházmegye Esperesi hivatalának címére várjuk:

(elektronikus változatban is) 

Protopopiatul Reformat Arad, 

Arad, str. Ceahlau nr 10, jud. Arad. 

Tel: 0788-077471. E-mail: aradrefeme@gmail.com

Arad, 2024. április 12.

Tóbiás Tibor György

esperes