KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 április 25.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Az Arad-Gáji Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Aradi Református Egyházmegyébe kebelezett, 275 lelket számláló Arad-Gáji Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. 

Az gyülekezetnek kívül és belül felújított, fűtött temploma van.

  • A parókia jó állapotban van. Rendelkezik 6 szobával (beépített tetőtér), 2 fürdőszobával, konyhával, irodával, melléképületekkel. A parókia korszerű központi fűtéssel van ellátva (400 m2 udvar és garázs)
  • Imaterem (fűtött), konyhával, fürdőszobával.
  • A városban a gáji városrészben 1-8. osztályos összevont magyar tagozat működik, és magyar napközis óvoda. Arad belvárosában pedig 8 osztályos magyar tannyelvű általános iskola és líceum valamint magyar nyelvű bölcsőde.
  • Lelkész javadalmazása: besorolás szerint. (maximum 35 év régiség II. fokozat), a gyülekezet a lelkész és családja teljes rezsi költségét biztosítja. 
  • A jelentkező lelkipásztornál elvárás: ifjúsági és gyermekbibliaórák szervezése, családlátogatás, nyári táborok szervezése.
  • elvárás a kétnyelvű (magyar és román) igehirdetési szolgálat temetések, virrasztók és bibliaórák alkalmával.

Pályázhatnak:                               

  1. Mindazon lelkipásztorok, akik a második lelkészképesítő vizsga oklevelével rendelkeznek. 
  2. A pályázat leadásához szükséges iratok rendjét a: Zsinati Jogszabályok és határozatok 2007. évi I. Jogszabály, A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmazásáról 25 § tartalmazza.

Pályázati határidő: 2024. május 22.

A pályázatokat az Aradi Református Egyházmegye Esperesi hivatalának címére várjuk:

(elektronikus változatban is) 

Protopopiatul Reformat Arad, 

Arad, str. Ceahlau nr 10, jud. Arad. 

Tel: 0788-077471. E-mail: aradrefeme@gmail.com

Arad, 2024. április 22.

Tóbiás Tibor György esperes