KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 május 17.

Egyházkerületi küldöttség közel-keleti látogatáson

Pünkösd nagyhetében, a Szíriai Örmény Református Egyház meghívásának eleget téve közel-keleti jószolgálati útra indult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület háromfős küldöttsége.
Egyházkerületi küldöttség közel-keleti látogatáson

 

Pünkösd nagyhetében, a Szíriai Örmény Református Egyház meghívásának eleget téve közel-keleti jószolgálati útra indult a Királyhágómelléki Református Egyházkerület háromfős küldöttsége, Bogdán Szabolcs János püspök, Dénes István lelkészi főjegyző, illetve Antal János külügyi tanácsos személyében. Köztudomású, hogy egyházkerületünk gyülekezetei jelentős összeget gyűjtöttek össze tavaly a szíriai földrengés kárvallottjainak megsegítésére, a begyűlt adományt (22 millió forintot) a Hungary Helps program, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat közvetítésével, szíriai református testvéregyházunk révén jutott el a rászorulókhoz. Egyházkerületünk népe azonnal átérezte bajba jutott embertársaink nyomorúságát, kettős kisebbségben élő közösségünk a legnehezebb helyzetben lévő üldözött testvéreink, a szíriai keresztyének irányába fordult, akik egyszerre néztek szembe az iszlám keresztényüldözéssel, a véres polgárháború csapásaival, és az országukat sújtó természeti katasztrófával. Szíria a történelmi Szentföld része, itt alakultak az első keresztény gyülekezetek, mindazáltal a lélekszámuk az elmúlt idők viszontagságai miatt drámaian megcsappant: míg másfél évtizeddel ezelőtt 2,3 millió keresztény élt Szíriában, mára a becslések szerint csak mintegy félmillió.

A szíriai hatóságok végül megtagadták egyházkerületünk küldöttségének belépését országuk területére, a kölcsönös várakozás ellenére nem kereshették fel a Szíriai Örmény Református Egyház gyülekezeteit. Az egyház elnöke, Harout Szelimian viszont a hír hallatán azonnal Jordánia fővárosába, Ammánba utazott, ahol létrejöhetett a két egyház közvetlen, egyházvezetői szintű kapcsolatfelvétele. A térségükben tapasztalható, a kárpátaljaihoz hasonló helyzetet vázolva az egyházelnök elmondta, hogy az embereknek a háború, a munkanélküliségből és hatalmas inflációból adódó gazdasági kényszer, a vallási és etnikai villongások miatt kell elhagyniuk az otthonukat. Éppen ezért rendkívül fontos számukra az ifjúsági munka, a fiatalok hitéleti oktatását belső evangelizáció részének tekintik, és az identitás kérdése éppen annyira hangsúlyos számukra, mint a magyar reformátusok esetében.

Bogdán János Szabolcs püspök meghívta Harout Szelimian elnököt egyházkerületünk decemberi közgyűlésére, majd a két egyházfő közös imádságban kérte Isten áldását a kibontakozó testvéregyházi kapcsolatokra. Egyházkerületünk ez úton is köszönetet mond a magyar külügyminisztérium Hungary Helps programjának, illetőleg Magyarország ammani nagykövetségének azért, hogy anyagilag és logisztikailag támogatták egyházaink kapcsolatfelvételét.

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata