KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 május 27.

KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület idén is megszervezi a Kántorképző Tanfolyamot
KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM

immár 18. alkalommal, 2024. július 22-augusztus 9.-e között. A tanfolyam helyszíne a Partiumi Keresztény Egyetem régi épülete valamint a Nagyvárad-újvárosi református templom és gyülekezeti terem. Jelentkezni lehet 12 éves kortól. A hallgatókat a tanári kar előtti meghallgatást követően, felkészültségi szintjüknek megfelelően A1-es kezdő szinttól D2-es, végzős szintig soroljuk be. A tanfolyam ideje alatt szállást és étkezést biztosítunk az Arany János Kollégiumban. Lehet hozni saját hangszert, illetve énekeskönyvet, korálkönyvet, Beharka harmóniumiskolát (akinek nincs, biztosítunk).

Jelentkezni lehet az o.otilia@yahoo.com emailcímen, illetve a 0740454965-ös telefonszámon. A tanfolyam részvételi díja 1000 lej, ami a szállás és étkezés díja, ezt a tanfolyam első napján kell befizetni az Igazgatótanácsi Hivatalba.

Szeretettel várjuk a  jelentkezőket!

JELENTKEZÉSI LAP

NÉV………………………………………………………………..

CÍM………………………………………………………………..

TELEFONSZÁM………………………………………………….

EMAIL…………………………………………………………….

SZÜLETÉSI DÁTUM…………………………………………….

KÜLDŐ GYÜLEKEZET…………………………………………

DÁTUM, ALÁÍRÁS………………………………………………

Nagyvárad, 2024. május 27.

Dr. Orosz Otília Valéria tanfolyamvezető