KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2024 június 3.

KÖRLEVÉL

A közelgő választásokra készülődve felkérjük egyházkerületünk híveit, hogy imádságban hordozzuk nemzetünk sorsát.
KÖRLEVÉL

Keresztyén Testvéreim!

 

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jer29,7)

 

A közelgő választásokra készülődve felkérjük egyházkerületünk híveit, hogy imádságban hordozzuk nemzetünk sorsát. Kérjük a Kegyelem Urát, hogy olyan istenfélő emberek nyerjenek bizalmat az európai parlamenti és helyhatósági választások során, akik erejükkel és tudásukkal mind keresztyén hitünk, mind pedig magyar népünk javát tudják szolgálni. 

A jó eredményért imádkoznunk, de cselekednünk is kell: felelősségünk nem csekély, mert minden szavazatnak súlya van. A jövőnk a jelenben gyökerezik, ezért nem mindegy, hogy kire adjuk voksunkat. Az sem mindegy, hogy élünk-e választójogunkkal és támogatjuk a magyar érdekképviseletet, vagy hagyjuk, hogy mások döntsenek arról, hogy kik képviselnek bennünket. 

Bizalommal kérhetjük Isten útmutatását, mert tudjuk, hogy minden hatalom az Övé, és „az ő királysága örök királyság és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre” (Dán3,33). A népeket vezérlő Mindenhatóban bizakodva tegyük meg, ami rajtunk múlik, és menjünk el választani június 9-én!

Isten gazdag áldását kérve Egyházunkra és Nemzetünkre! 

Nagyvárad, 2024. június 3.

Bogdán Szabolcs János

püspök